Post New Listing

BITNO OBAVESTENJE!

BITNO OBAVESTENJE!

Poštovani,

Turistička agencija  PLANET AIR D.O.O je, shodno preporuci Vlade Republike Srbije, od uvođenja vanrednog stanja privremeno obustavila svoj rad.
Obaveštavamo Vas da su sva ugovorena  turistička putovanja, sa realizacijom do 31.05.2020.g., usled nemogućnosti ispunjenja, otkazana.

Sva sporna pitanja povodom otkazanih turističkih putovanja, biće rešavana na jedinstven način, u skladu sa odredbama Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije  Službeni glasnik RS br. 63/2020), te Vas ovim obaveštavamo da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe.  Uredba se odnosi i na sva turistička putovanja ugovorena zaključno sa 15.03.2020.godine

Klijentima će biti ponuđena potvrda o zamenskim putovanjima, uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021. godine (detalje zamene putovanja ćemo naknadno poslati i objaviti i sve vezano za promene)

Klijenti koji, iz nekog razloga, ne iskoriste i ne realizuju zamensko putovanje, odnosno odluče se za povraćaj uplaćenih sredstava, mogu potraživati ista počev od 01.01.2022. godine, a organizator putovanja je dužan da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u roku od 14 dana.

Turistička agencija PLANET AIR D.O.O, sa strankama će  početi da radi dana 18.05.2020, skraćeno radno vreme od 09h do 17h,a od 01.06.2020 redovno radno vreme od 08h do 19h uz napomenu da smo u obavezi poštovati  preporuke i odluke nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

Sve informacije možete dobiti putem e-mail adrese:  office@planetair.rs  ili našeg web sajta www.planetair.rs  kao I na  mobilne brojeveTamara 0600222232 ili Ivona 0600886335  dok će nakon 18.05.2020. godine biti aktivni I fiksni telefoni 021/3101530 ili 0213101531

O proceduri i uslovima neposrednog pristupa u našu poslovnicu, merama zaštite i obaveznim uslovima, broju lica koji mogu pristupiti i sl. bićete naknadno obavešteni.

Zahvaljujemo na razumevanju.

Srdačno,

PLANET AIR D.O.O

TURISTIČKA AGENCIJA

 

11. maja 2020. / by / in
Comments

Comments are closed here.

Obaveštenje
Beograd, 15.05.2020. godine
1. Poštujući preporuku Vlade Republike Srbije u uslovima ukidanja vanrednog stanja i relaksacije mera uvedenih usled bolesti COVID 19 izazvane virusom Sars-Cov-2 u cilju postepenog oživljavanja privrednih aktivnosti i preporuke Yute turističkim agencijama da zbog nepotpunih informacija u vezi poslovanja do daljnjeg informisemo putnika preko maila - portala, odnosno telefona.
S tim u vezi Vas obaveštavamo da će sve poslovnice Planet air počev od 18.05 krenuti sa radom putem telefona i mejlova (bez direktne prodaje u poslovnicama):
Radnim danima u period 09-17 h.
U narednom periodu ćemo usklađivati tj. produžiti radno vreme u skladu sa potrebama kao i krenuti sa radom sa direktnim strankama u poslovnicama.
2. Prilikom otpočinjanja rada poslovnica striktno ćemo primenjivati zaštitne mere preporučene od strane Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja https://www.zdravlje.org.rs/index.php/covid19 [1] sa
ciljem zaštite putnika i zaposlenih.
3. Kako smo Vas već ranije obavestili putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god., uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021 god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva, ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.)
UPUTSTVO SA PREPORUKOM O POSTUPANJU PO UREDBI, STRUČNE SLUŽBE YUTA-E ĆE DOSTAVITI ORGANIZATORU U ŠTO KRAĆEM ROKU NAKON USAGLAŠAVANJA TEKSTA SA NADLEŽNIM MINISTARSTVOM.
O svim daljim aktivnostima bićete blagovremeno informisani
YUTA Info NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE
Kondina 14, Beograd, Srbija
www.yuta.rsyuta@yuta.rs

...

Got it!
X