• Paket aranžman (autobusom)
    od 130e
    Kategorija: 2*
    Trajanje: 3dana/2noći
    Usluga: Noćenje i doručak