• Paket aranžman (autobusom)
  od 130e
  Kategorija: 2*
  Trajanje: 3dana/2noći
  Usluga: Noćenje i doručak
  • Paket aranžman (autobusom)
  135€
  Kategorija: 3*
  Trajanje: 5 dana/ 2 noći
  Usluga: Noćenje i doručak