• Paket aranžman (autobusom)
    od 300e
    Kategorija: 3*
    Trajanje: 6dana/pet noći
    Usluga: Noćenje i doručak