• Paket aranžman (autobusom)
    149 €
    Kategorija: 3*
    Trajanje: 5 dana/ 2 noći
    Usluga: Noćenje i doručak