• Paket aranžman (autobusom)
  149 €
  Kategorija: 3*
  Trajanje: 5 dana/ 2 noći
  Usluga: Noćenje i doručak
  • Paket aranžman (autobusom)
  189 €
  Kategorija: 3*
  Trajanje: 6 dana/ 3 noći
  Usluga: Noćenje i doručak