Cena : od 18e
Smeštaj : Paket aranžman (autobusom)
Destinacija : Srbija
Trajanje : 1 dan

Jedinstveni aqua park u Srbiji, sa termalnom vodom….

PROGRAM PUTOVANJA:Polazak autobusa iz Novog Sada, sa parkinga kod Lokomotive u 06:00 časova, iz Beograda sa Steco pumpe u 07.30h, Vožnja prema Petrovcu na Mlavi. Fakultativna poseta Krupajskom vrelu koje predstavlja jednu od prirodnih retkosti. Ovo vrelo je termalni izvor lekovite vode. Nastavak putovanja ka banji Ždrelo, jedinstvenom aquaparku u Srbiji, koji ima sadržaje za sve uzraste. Od otvorenog bazena sa toplom termalnom vodom, zatvorenog bazena, tobogana, wellness & spa centra... . Kraj programa. ZAŠTITA PODATAKA Zaštita ličnih podataka je u skladu sa članom 16 OUP. AUTOBUSKI PREVOZ Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska. Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju...) Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.   Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja , OTP licenca 133/2020 , kat. A 40,  usaglašeni sa Yuta standardima. Min. Broj putnika za realizaciju  je  40. U slučaju manjeg broja putnika agencija zadržavo pravo otkaza aranžmana,najaksnije 1 dan pred polatak. Cenovnik Banja Ždrelo(jednodnevni izleti) br. 1 07.08.2020.
TERMINI: CENA:
22.08.2020. 2200,00 RSD
05.09.2020. 2200,00 RSD
NAČIN PLAĆANJA:
  • 30% akontacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana do polaska
  • 30% akontacije, ostatak od 70% čekovima građana u 2 mesečne rate (dospeće rata 15, 30 u mesecu)
  • Platnim karticama (VISA,DINA,MASTER,MAESTRO)
  • celokupan iznos do 6 mesečnih rata za korisnike  Banka Intesa kartica (VISA,  MASTERCARD )
  • celokupan iznos do 6 mesečnih rata za korisnike  kartica Postanska stedionica banka  (DINA)

Cene i termini

TERMINI: CENA:
22.08.2020. 2200,00 RSD
05.09.2020. 2200,00 RSD
CENA ARANŽMANA OBUHVATA : - prevoz autobusom turističke klase na relaciji po programu - usluge stručnog turističkog vodiča tokom izleta, - organizacioni i ostali troškovi aranžmana CENA ARANŽMANA  NE OBUHVATA : - fakultativni odlazak do Krupajskog vrela 500,00 dinara - ulaznice na bazene banje Ždrelo 500,00 dinara – grupna karta, ulaznice za decu na bazene od 2-7 godina 400,00 dinara - wellness & spa – 500,00 dinara NAPOMENA: ulaznica se plaća na licu mesta
Karakteristike
Slični aranžmani