Cena : od 12e
Smeštaj : Paket aranžman (autobusom)
Destinacija : Srbija
Trajanje : 1 dan
Polazak iz Novog Sada sa Železničke stanice (parking kod lokomotive) u 07:00h, iz Beograda, parking kod sajma  u 09:00h. Nastavak puta do Marićevića jaruge (predvidjen dolazak oko 10 sati) - mestu gde je napravljen dogovor o podizanju Prvog srpskog ustanka i gde je Karađorđe izabran za vođu ustanka (zadržavanje oko    sata ).  Poseta muzeju i kompleksu spomen parka Orašac koji se nalazi u neposrednoj blizini (zadržavanje oko  1 sat). Odlazak do pećine Risovača- prirodni fenomen (razledanje u trajanju oko 1,5 sata ). Zbog svojih prirodnih osobenosti i kulturno-istorijskih vrednosti pećina je proglašena spomenikom prirode i kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Zatim odlazak do banjskog parka. Površina parka je više od 22 hektara. A od 1966. aranđelovački park je postao mesto najveće zbirke skulptura u slobodnom prostoru. Najveći deo skulptura u parku nastao je na Međunarodnom simpozijumu vajarstva „Beli venčac“.Park je jedan od najstarijih sačuvanih zelenih površina iz 19. veka. Tu je i hotel Staro zdanje Simbol Bukovičke banje, čije je građenje započeo knez Miloš Obrenović, a završio knez Mihajlo. Slobodno vreme (zadržavanje oko 1,5 sat). Vožnja do Topole-varošice u srcu Šumadije (vožnja oko 30 minuta). Razgledanje Topole tzv. Karađorđevog grada i obilazak muzeja (posvećen Prvom srpskom ustanku), kao i crkve presvete Bogorodice koja je zadužbina vožda Karađorđa s početka XIX veka . Put nastavljamo do mauzoleja porodice Karađorđević, koji se nalazi na vrhu Oplenca. Obilazak samog mauzoleja i crkve svetog Đorđa koja sve posetioce ostavlja bez daha. To je petokupolna crkva, izgrađena u vizantijskom stilu i obložena je belim venčačkim mermerom. Jedinstvena je po tome što je prekrivena mozaicima sa 40 miliona kockica u 15,000 nijansi. Među mozaicima su i kopije najlepših fresaka iz 60 srpskih manastira, 725 kompozicija sa 1500 figura, što je čini pravom antologijom srpskog srednjevekovnog fresko slikarstva. U crkvi se nalazi i raskošna kripta sa ostacima 25 članova porodice Karađorđević među kojima i Kralja Petra II, poslednjeg srpskog kralja, čije su mošti nedavno donešene . Nastavljamo razgledanje posetom kući kralja Petra I Karađorđevića, u kojoj se danas nalazi i muzej galerija. (razgledanje u trajanju od   2,5   sata). Polazaka za Beograd I Novi Sad oko 18:00. Kraj usluga
TERMINI: CENA:
06.07.2020. 1400,00 RSD
23.08.2020. 1400,00 RSD
27.09.2020. 1400,00 RSD
AČIN PLAĆANJA:
  • 30% akontacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana do polaska
  • 30% akontacije, ostatak od 70% čekovima građana u 2 mesečne rate (dospeće rata 15, 30 u mesecu)
  • Platnim karticama (VISA,DINA,MASTER,MAESTRO)
  • celokupan iznos do 6 mesečnih rata za korisnike  Banka Intesa kartica (VISA,  MASTERCARD )
  • celokupan iznos do 6 mesečnih rata za korisnike  kartica Postanska stedionica banka  (DINA)
CENA ARANŽMANA OBUHVATA : -prevoz autobusom turističke klase (klima, audio/video oprema) -obiasci po programu (Risovača, Marićevića jaruga -300,00; Oplenac – 400,00 dinara) -licencirani pratilac / vodič -organizacioni troškovi CENA ARANŽMANA  NE OBUHVATA : -individualni troškovi ZAŠTITA PODATAKA Zaštita ličnih podataka je u skladu sa članom 16 OUP. AUTOBUSKI PREVOZ Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska. Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju...) Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.   Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Grand tours, OTP licenca 133/2020 , kat. A 40,  usaglašeni sa Yuta standardima. Min. Broj putnika za realizaciju  je             . U slučaju manjeg broja putnika agencija zadržavo pravo otkaza aranžmana,najaksnije 5 dana pred polatak. Cenovnik  Šumadija   (jednodnevni izleti) br. 1 05.05.2020.    
Karakteristike
Slični aranžmani