Cena : od 13e
Smeštaj : Paket aranžman (autobusom)
Destinacija : Srbija
Trajanje : 1 dan
PROGRAM PUTOVANJA: Polazak iz Novog Sada sa Železničke stanice (parking kod lokomotive) u 08:00h. Vožnja prema  Tekerišu (trajanje putovanja oko 2,5 sata),  gde se nalazi spomen kompleks „Srpskim junacima“, posvećen Cerskoj bici koje su se vodile na prostoru ovog sela u noći izmedju 15. i 16. avgusta 1914 godine (zadržavanje oko1 sat). Nastavak putovanja ka manastiru Tronoša (trajanje vožnje oko 45 minuta)zadužbini Kataline Nemanjić, žene kralja Dragutina, poznatog  po ranom školovanju Vuka S.Karadžića. Glavna manastirska crkva je posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice. manastirski kompleks uz glavnu crkvu čine novi konak sa trpezarijom, muzej u kome je stalna postavka o ranom školovanju Vuka Stefanovića Karadžića i izložbeni prostor (zadržavanje oko 1 sat). Polazak iz Tronoše ka etno kompleksu Tršić (trajanje vožnje oko 20 minuta), rodnom mestu Vuka S.Karadzića, obilazak i razgledanje. U okviru kompleksa 35 objekata je pod zaštitom (Dositejev muzej, Muzejska postavka „Vukovih sabora“, Galerija). Kao posebna celina u okviru kompleksa ističe se Vukovo imanje sa Vukovom spomen kućom, dva vajata, kačarom, čardakom i ambarom (zadržavanje oko 2 sata). Odlazak do etno sela Sunčana reka (trajanje vožnje oko 30 minuta) , jedinstvenu oazu za odmor i opuštanje, Slobodno vreme za uživanje (zadržavanje oko 1,5 sat).  Polazak za  Novi Sad i Beograd oko 17:30h. Predvidjen dolazak oko 21h satima. Kraj usluga.
TERMINI: CENA:
21.06.2020. 1500,00 RSD
25.07.2020. 1500,00 RSD
29.08.2020. 1500,00 RSD
26.09.2020. 1500,00 RSD
NAČIN PLAĆANJA:
  • 30% akontacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana do polaska
  • 30% akontacije, ostatak od 70% čekovima građana u 2 mesečne rate (dospeće rata 15, 30 u mesecu)
  • Platnim karticama (VISA,DINA,MASTER,MAESTRO)
  • celokupan iznos do 6 mesečnih rata za korisnike  Banka Intesa kartica (VISA,  MASTERCARD )
  • celokupan iznos do 6 mesečnih rata za korisnike  kartica Postanska stedionica banka  (DINA)
 

Cene i termini

TERMINI: CENA:
21.06.2020. 1500,00 RSD
25.07.2020. 1500,00 RSD
29.08.2020. 1500,00 RSD
26.09.2020. 1500,00 RSD
DOPLATA ZA TRANSFER POLAZAK IZ BEOGRADA DO RUMSKE RAKRSNICE: (min. 4 osobe) CENA ARANŽMANA OBUHVATA : -prevoz autobusom turističke klase (klima, audio/video oprema) -licencirani pratilac / vodič -organizacioni troškovi CENA ARANŽMANA  NE OBUHVATA : -ulaznice za objekte iz ponude (Tekeriš,Tršić - 300,00) -individualni troškovi NAPOMENA: izleti se plaćaju vodiču na licu mesta ZAŠTITA PODATAKA Zaštita ličnih podataka je u skladu sa članom 16 OUP. AUTOBUSKI PREVOZ Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska. Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju...) Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.   Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Grand tours, OTP licenca 133/2020 , kat. A 40,  usaglašeni sa Yuta standardima. Min. Broj putnika za realizaciju  je             . U slučaju manjeg broja putnika agencija zadržavo pravo otkaza aranžmana,najaksnije 5 dana pred polatak. Cenovnik Zapadna Srbija   (jednodnevni izleti) br. 1 28.04.2020.
Karakteristike
Slični aranžmani