• Paket aranžman (autobusom)
    od 85e
    Trajanje: 4 dana/2 noći
    Kategorija: 3*
    Usluga: Noćenje i doručak