• Preko 100 domaćih firmi nam je poklonio poverenje u domenu korporativne prodaje avio karta –korporativne /specijalne tarife
  • Organizacija smeštaja i transfera u skladu sa potrebama i zahtevima korporativnih klijenata
  • Organizacija team bulidinga u zemlji i inostranstvu