Sarađujemo sa preko 100 domaćih firmi u domenu korporativne prodaje avio karta

sa naglaskom na posebne korporativne tarife – cene avio karta koje dogovaramo sa avio kompanijama u ime naših korporativnih klijenata,  smeštaja i transfera u skladu sa potrebama i zahtevima.

Organizujemo team bulidinge, kongresi, sajmovi, seminare u zemlji i inostranstvu…